llais y sir

Llais y Sir 2020: Rhifyn 1

Lansio Menter Addewid Gwyrdd i’r Gymuned

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych wedi lansio menter Addewid Gwyrdd i’r Gymuned i helpu cymunedau a sefydliadau i wneud gwahaniaethau a all gael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych yn gydweithrediad rhwng cyrff cyhoeddus sy’n gweithio gyda’i gilydd i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yng Nghonwy a Sir Ddinbych.

Un o flaenoriaethau’r Bwrdd yw cefnogi gwytnwch amgylcheddol. Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cydnabod bod Newid Hinsawdd yn un o faterion diffiniol ein hoes a’r bygythiad mwyaf i’n lles – yn fyd-eang ac yn lleol.

Er mwyn helpu i gefnogi’r flaenoriaeth hon a gwneud gwahaniaeth yn lleol, mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi datblygu menter Addewid Gwyrdd i’r Gymuned sy’n nodi 5 Addewid Gwyrdd y gall cymunedau a sefydliadau eu gwneud i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd. Mae pob addewid yn cynnwys awgrymiadau, cyfleoedd posib’ am gyllid a chanllawiau ar bethau sy’n gallu gwneud gwahaniaeth.

Mae’r cynllun hwn yn rhad ac am ddim a gall unrhyw un ymuno – megis grwpiau cymunedol, clybiau chwaraeon, pentrefi, trefi, elusennau, busnesau, a mentrau cymdeithasol.

Mae mwy o wybodaeth ar ei gwefan

 

 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...