llais y sir

Llais y Sir 2020: Rhifyn 1

Cynnydd gyda datblygiad Canolfan Iaith

Efallai eich bod wedi sylwi wrth i chi yrru heibio i Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy, fod gwaith wedi dechrau ar adeiladu Canolfan Iaith ar y safle.

Nid oedd defnydd ar gyfer yr hen floc gwyddoniaeth yn yr ysgol fel rhan o fuddsoddiad £16miliwn o ddatblygiadau ysgol newydd sbon ar y safle a bydd bellach yn gartref i'r ganolfan iaith newydd sbon.

Bydd y Ganolfan yn cael ei defnyddio i ddarparu ar gyfer disgyblion cyn oed ysgol, cefnogi hwyrddyfodiaid i addysg cyfrwng Cymraeg, cyfleuster ar gyfer datblygu adnoddau iaith Gymraeg, yn ogystal â chyfleuster y gellir ei ddefnyddio ar gyfer dysgu oedolion y tu allan i oriau ysgol.

Bydd y datblygiad yn darparu cynhwysedd parcio ychwanegol ar gyfer 40 o gerbydau.  

Mae'r cynllun yn rhan o'r ymrwymiad a wnaed gan y Cyngor tuag at gyfrannu at ddatblygiad y Gymraeg yn y Sir a thuag at darged Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi am hynt y gwaith.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...