llais y sir

Llais y Sir 2020: Rhifyn 1

Dathliadau Diwrnod VE yn Rhuthun

Eleni mae’n 75 mlynedd ers y Fuddugoliaeth yn Ewrop (VE), gan nodi diwedd yr Ail Ryfel Byd yn Ewrop.

I nodi’r digwyddiad hanesyddol hwn, mae Carchar Rhuthun yn cynnal dathliad arbennig ac yn gofyn i bobl rannu eu hatgofion.

Yn ystod 1946, cynhaliodd Rhuthun gyfres o ddigwyddiadau dathlu arbennig ac i ail-greu hyn hoffem glywed straeon am atgofion pobl o’r dathliadau hynny. Oes gennych chi neu’ch teulu atgofion, arteffactau neu luniau’n ymwneud â Diwrnod VE? Os oes gennych chi cysylltwch â heritage@denbighshire.gov.uk neu 01824 706868 / 708259

Defnyddiwyd Carchar Rhuthun fel ffatri arfau o 1942 tan ddiwedd y rhyfel ac felly roedd gan y carchar rôl bwysig yn ymdrech y rhyfel ac yng nghymuned Rhuthun. I nodi’r cyfnod pwysig hwn mewn hanes, rydym yn cynnal digwyddiad arbennig Diwrnod VE ddydd Mercher 27 Mai 2020. Dewch i weld sut beth oedd bywyd yn Rhuthun yn ystod y rhyfel, clywed straeon am ferched y tir, y ffrynt cartref a’r gweithwyr arfau yma yn y Carchar.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...