llais y sir

Llais y Sir 2020: Rhifyn 1

Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth Sir Ddinbych

Rydym yn falch o gyhoeddi bod pob un o 11 modiwl Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth Sir Ddinbych wedi’u lansio.

Y modiwlau yw:

 • Croeso i Sir Ddinbych
 • Trefi a Dinas Sir Ddinbych
 • Cerdded yn Sir Ddinbych
 • Beicio yn Sir Ddinbych
 • Hanes a Threftadaeth Sir Ddinbych
 • Yr Iaith Gymraeg a Diwylliant
 • Y Celfyddydau yn Sir Ddinbych
 • Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte *
 • Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy
 • Sir Ddinbych Arfordirol
 • Twristiaeth Bwyd

Nod y cynllun rhad ac am ddim hwn yw gwella’r profiad ymweld a'r profiad lleol ar gyfer pobl sy’n gweithio ym maes twristiaeth, yn gweithio gydag ymwelwyr neu’n byw neu’n astudio yn yr ardal. Cynhyrchwyd cyfres o fodiwlau hyfforddi ar-lein rhagweithiol a chwisiau. Mae yna 3 lefel o wobrau – efydd, arian ac aur yn dibynnu ar faint o fodiwlau a gwblhawyd. Bydd pawb sy’n cwblhau’r gwobrau yn derbyn tystysgrif, bathodyn a sticeri ffenestr.

Dewch yn Llysgennad Twristiaeth Sir Ddinbych heddiw!

Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...