llais y sir

Llais y Sir: Argfraffiad Arbennig COVID19

Apêl prydau ysgol am ddim y Cyngor i deuluoedd sy'n parhau i fod yn gymwys

Mae ‘r Cyngor yn gofyn i’r teuluoedd yn y sir sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim i gysylltu.

Yn yr wythnosau diwethaf, mae’r Cyngor wedi gosod system lle mae’n darparu taliadau yn lle prydau ysgol am ddim, gyda £19.50 yn mynd i rieni neu warcheidwaid, fesul plentyn fesul wythnos.

Mae dros 1,500 o rieni/ gwarcheidwaid (3,000 o blant) yn cael budd o’r taliadau prydau ysgol am ddim hyd hyn, ond mae’r Cyngor yn amcangyfrif gallai hyd at 400 mwy o deuluoedd fod yn gymwys. Er gwaethaf nifer o alwadau ffôn a gohebiaeth, nid yw’r teuluoedd yma wedi camu ymlaen.

Unwaith y cyhoeddwyd fod ysgolion am gau, gweithredodd Sir Ddinbych yn gyflym i gynllunio danfon prydau ysgol am ddim. O fewn ychydig o ddiwrnodau, roedd y Cyngor wedi gosod ffordd o ddarparu prydau i blant a oedd â hawl cyfreithiol i'w derbyn.

Cafodd y system ei disodli gan ddull taliadau uniongyrchol, lle mae’r Cyngor yn talu arian yn uniongyrchol i gyfrifau banc y rhieni neu’r gwarcheidwaid, wrth sicrhau eu bod yn cael eu talu i fwydo eu plant.  Mae’r Cyngor wedi cysylltu â’r rhan fwyaf o’r teuluoedd ac wedi trefnu taliadau. Fodd bynnag, mae cael gafael ar rhai teuluoedd tipyn anoddach ac er ymdrechion staff y Cyngor, nid ydynt wedi camu ymlaen.

Os yw rhieni neu warcheidwaid yn credu eu bod yn gymwys, rydym yn annog iddynt glicio yma am ragor o wybodaeth.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...