llais y sir

Llais y Sir: Argfraffiad Arbennig COVID19

Ymgyrch recriwtio i ofal yn Sir Ddinbych

Mae ymgyrch recriwtio fawr wedi cael ei lansio yn Sir Ddinbych er mwyn denu staff gofal dan gytundeb i gynorthwyo gyda gofal iechyd a gofal ychwanegol yn y sir, ac i gynorthwyo darparwyr annibynnol mewn cymunedau yn ystod yr achosion presennol o coronafeirws.

Mae'r Cyngor eisoes wedi derbyn cymorth 55 o staff, gwirfoddolwyr ac aelodau'r cyhoedd, ac mae'r Cyngor wedi lansio ymgyrch Gallu Gofalu? i lenwi nifer o swyddi gwag mewn contractau cartrefi gofal ledled y sir.

Mae’r angen mwyaf am ofal ymarferol ac mae'r Cyngor yn awyddus i recriwtio staff dan gytundeb i weithio mewn timau gofal ledled y sir. Mae yna amrywiaeth o rolau a bydd rhai yn rhoi cymorth hanfodol i gymunedau lleol. Nid oes angen profiad gan ddarperir hyfforddiant, ond mae’r Cyngor yn chwilio am bobl gofalgar, twymgalon a thostiruiol

Dywedodd y Cynghorydd Bobby Feeley, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Les ac Annibyniaeth: "Mae hwn yn apêl frys am weithwyr ar gyfer cartrefi gofal. Rydym mewn cyfnod digynsail ac mae'r dyfodol gyda coronafeirws yn edrych yn ansicr iawn.

"Mae llawer o bwysau ar ofal cymdeithasol ac mae adnoddau'n cael eu hymestyn i'r eithaf. Dyna pam ein bod yn cael ymgyrch mor fawr i recriwtio staff a byddem yn gofyn i unrhyw un sydd awydd fod yn rhan i gysylltu fel mater o frys ".

I gael gwybod sut i ymgeisio am swyddi cytundeb gwag, ewch i www.sirddinbych.gov.uk/coronafeirws  neu drwy ffonio'r tîm adnoddau dynol, ar 01824 706200.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...