llais y sir

Addysg

Cludiant Ysgol Uwchradd

Ydy eich plentyn yn newydd i'r ysgol uwchradd o fis Medi 2024?

A yw eich plentyn yn gymwys i gael cludiant am ddim? 

Mae lleoedd mewn ysgolion uwchradd yn Sir Ddinbych bellach wedi'u dyrannu ac mae angen i chi wneud cais am gludiant ysgol am ddim. Mae ceisiadau nawr yn cael eu prosesu ar gyfer mis Medi - gwnewch gais ar-lein cyn gynted â phosib.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid