llais y sir

Dathlu Diwrnod y Llyfr

Dathlwyd Diwrnod y Llyfr ar Fawrth 7fed yn ein Llyfrgelloedd gydag ymweliadau gan ysgolion, storiâu a sesiynau rhigwm hwyliog gan y tîm Dechrau Da.

Mae Diwrnod y Llyfr yn ddathliad rhyngwladol o lyfrau a darllen. 

Gall teuluoedd ddewis o’r casgliad eang sydd ar gael ar ein silffoedd a hefyd drwy ap Borrowbox i’w lawrlwytho am ddim. Eleni rhoddwyd cannoedd o dalebau llyfrau am ddim i blant y Sir yn ein Llyfrgelloedd yn ogystal â nifer o lyfrau am ddim. 

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid