llais y sir

Nodweddion

Cynnyrch Coed Meifod

Oeddech chi'n gwybod bod gan Gynnyrch Coed Meifod dudalen Facebook?

Mae Meifod, sy'n cynhyrchu dodrefn gardd, yn darparu gwasanaethau gweithgareddau yn ystod y dydd i oedolion ag anableddau cymhleth.

Pam na wnewch chi eu dilyn ar Facebook? Mae ganddynt lawer o bethau i'w gwerthu, gan gynnwys:

 • Plannwyr
 • Meinciau
 • Byrddau a Chadeiriau
 • Byrddau Picnic

a llawer mwy

Maent wedi'u lleoli ar Stad Ddiwydiannol Colomendy yn Ninbych a gallwch eu e-bostio ar meifod.woodproducts@sirddinbych.gov.uk neu gallwch ffonio nhw ar 01745 816900.

Gwersylloedd Haf yr Urdd 2024

Gwersylloedd Haf yr Urdd 2024

Ydych chi’n chwilio am opsiynau gofal plant fforddiadwy dros yr haf?

Mae gwersylloedd haf Urdd Gobaith Cymru, mudiad ieuenctid mwyaf Cymru, yn cynnig cyrsiau i blant a phobl ifanc 8-25 oed sy’n llawn cyffro, gweithgareddau a mwynhad.

Gwersylloedd 2024

Gwersyll Pentre Ifan, Sir Benfro

 • Cwrs Cynaladwyedd a Natur, 13-15 Awst, bl. 12 a 13
 • Enclil Haf: Lles a Natur, 19-21 Awst, 18-25 oed
 • Enclil Haf: Lles a Natur, 22-24 Awst, bl. 12 a 13
 • Gwersyll Gwyllt, 27-29 Awst, bl.7 a 8

Gwersyll Caerdydd

 • Dianc i’r ddinas, 22-26 Gorffennaf, bl. 7-9
 • Wythnos Hwyl, 29 Gorffennaf – 2 Awst, bl.4-6
 • Cwrs Perfformio, 12-16 Awst, bl.4-6
 • Cwrs Creu, 20-23 Awst, bl.7-9
 • Gŵyl Hwyl, 27-29 Awst, bl.4-6

Gwersyll Llangrannog, Ceredigion

 • Wythnos Joio, 22-26 Gorffennaf, bl. 4-7
 • Tridiau Joio, 29-31 Gorffennaf, bl.4-7
 • Gwersyll dwyieithog, 31 Gorffennaf – 2 Awst, bl. 4-7

Gwersyll Glan-llyn, Gwynedd

 • Anturdd Fawr, 22-26 Gorffennaf, bl. 7 a 8
 • Antur i’r Eithaf, 22-26 Gorffennaf, bl. 9 a 10
 • Dysgwyr Cynradd, 29-31 Gorffennaf, bl. 4-6
 • Dysgwyr Uwchradd, 29 Gorffennaf – 2 Awst bl. 7 a 8
 • Dysgwyr Cynradd, 31 Gorffennaf – 2 Awst, bl.4-6
 • Anturdd Fach, 20-23 Awst, bl.4-6
 • Antur i’r Eithaf, 20-23 Awst, bl. 9 a 10

I roi profiad bythgofiadwy i’ch plentyn /blant, cofrestrwch yma: www.urdd.cymru/gwersyllhaf 

Cronfa Cyfle i Bawb

Diolch i nawdd caredig ffrindiau a phartneriaid yr Urdd, mae Cronfa Cyfle i Bawb yn cynnig lle i 300 o blant yng ngwersylloedd haf 2024.

Gall rhieni, warchodwr neu athrawon wneud cais i’r gronfa i dalu am wyliau i blentyn neu berson ifanc sy’n dod o gefndir incwm isel. Bydd y gronfa yn talu am bris cyfan y cwrs.

Gwneud cais i’r gronfa.

 

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid