llais y sir

Ethol Cadeirydd ac is-Gadeirydd newydd i Sir Ddinbych

Mae'r Cyngor wedi ethol Cadeirydd ac Is-Gadeirydd ar gyfer 2022/2023.

Mewn cyfarfod yn Rhuthun, etholwyd y Cynghorydd Arwel Roberts (Rhuddlan) yn Gadeirydd am y flwyddyn i ddod.

Yn y cyfamser, etholwyd y Cyngor y Cynghorydd Peter Prendergast (De Orllewin Y Rhyl) yn Is-Gadeirydd y Cyngor.

Yn ystod y cyfarfod, diolchwyd i'r Cyngorydd Alan James am ei gyfnod o ddwy flynedd yn y swydd. O ganlyniad i Covid, penderfynwyd ymestyn cyfnod y swydd fel Cadeirydd am flwyddyn. Un o'i ddigwyddiadau elusennol oedd beicio o John O 'Groats i Lands End dros 12 diwrnod. Codwyd dros £4,000 ar gyfer Macmillan.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid