llais y sir

Swyddfa Gofrestru Rhuthun wedi symud

Mae Swyddfa Gofrestru Rhuthun wedi symud o Neuadd y Dre Rhuthun, i Neuadd y Sir.

Bydd gwesteion sy’n mynychu’r seremoniau yn mynd i mewn i Ystafell Menlli trwy’r cwrt. 

 

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid