llais y sir

Adnoddau marchnata twristiaeth newydd wedi eu lansio

Mae cyfres o adnoddau marchnata proffesiynol yn ymwneud â thwristiaeth wedi eu lansio er mwyn i fusnesau a rhanddeiliaid eu defnyddio.

Mae’r adnoddau yn cynnwys:-

  • Adnoddau cyfathrebu gyda 5 neges allweddol a ffyrdd o gymryd rhan.
  • Graffeg cyfryngau cymdeithasol ar gyfer sianeli Facebook, Instagram a Twitter.
  • Banc Delweddau
  • Ffilmiau byr
  • Mapiau        
  • Llyfrynnau

Anfonwch e-bost at twristiaeth@sirddinbych.gov.uk os hoffech ddefnyddio’r adnoddau hyn.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid