llais y sir

Meddwl fynd am ddiwrnod ar y traeth?

Canol Prestatyn yw’r unig draeth yng Ngogledd Cymru sydd wedi cael ei ddyfarnu â gwobr fawreddog y Faner Las 2022. Mae’r Faner Las yn label-eco fyd-enwog, ac mae’r Sefydliad Addysg Amgylcheddol (FEE) yn ei berchen.

Ers dros dri degawd, mae’r Faner Las wedi cael effaith drawsnewidiol ar ansawdd dŵr, diogelwch a rheolaeth amgylcheddol. Mae wedi ysbrydoli ymwybyddiaeth amgylcheddol drwy weithgareddau addysg a hyrwyddo cyfrifoldeb cymdeithasol.

Mae traeth Canolog y Rhyl wedi cael Gwobr Glan y Môr am safon ansawdd dŵr a chyfleusterau.

 

I gael rhagor o wybodaeth ar wobrau Arfordir Cymru, ewch i https://keepwalestidy.cymru/cy/ein-gwaith/gwobrau/gwobrau-arfordir-cymru/

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid