llais y sir

Cludiant i'r Ysgol

Yn ogystal â chludiant ysgol uwchradd, gallwch bellach wneud cais am gludiant i'ch plant fynd i ysgolion cynradd a chweched dosbarth ar gyfer mis Medi 2021. Dim ond os yw lle wedi'i gadarnhau mewn ysgol a'ch bod yn byw yn Sir Ddinbych y gallwch wneud cais am gludiant am ddim i'r ysgol.

I wneud cais ar-lein, ewch i'n gwefan.

    Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid