llais y sir

Prawf COVID-19

Os oes gennych symptomau COVID-19 gallwch gael mynediad at nifer o unedau profi symudol yn ogystal â safleoedd profi mawr.

I gael rhagor o fanylion, archebu prawf neu i gael gwybod eich canolfan brofi agosaf, ewch i wefan BIPBC >>> https://bipbc.gig.cymru/covid-19/trefnwch-brawf-covid-19/

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid