llais y sir

Nodweddion

Rhoi gwaed yn Sir Ddinbych

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi bod mewn cysylltiad unwaith eto i ddiolch i chi i gyd am eich cefnogaeth barhaus gyda'u hymgyrchoedd rhoi gwaed yn Sir Ddinbych. Mae eich cefnogaeth wir yn cael effaith enfawr.

Mae sawl sesiwn yn dod i Sir Ddinbych yn ystod mis Mai, felly cliciwch ar y ddolen i ddod o hyd i un lle rydych chi'n byw >>> https://wbs.wales/DenbighshireCouncil

Swyddi gwag

Oeddech chi'n gwybod bod swyddi gwag newydd yn mynd ar ein gwefan bob dydd. Efallai y bydd swydd yno sy'n apelio atoch.

Rydym hefyd yn postio rhai o’n swyddi ar ein cyfryngau cymdeithasol hefyd.

I gael gwybod pa fath o swyddi sy'n cael eu hysbysebu, ac i wneud cais am unrhyw un ohonynt, ewch i'n gwefan www.sirddinbych.gov.uk/swyddi.

Prawf COVID-19

Os oes gennych symptomau COVID-19 gallwch gael mynediad at nifer o unedau profi symudol yn ogystal â safleoedd profi mawr.

I gael rhagor o fanylion, archebu prawf neu i gael gwybod eich canolfan brofi agosaf, ewch i wefan BIPBC >>> https://bipbc.gig.cymru/covid-19/trefnwch-brawf-covid-19/

Tueddiadau mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar a gofal plant

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid