llais y sir

Swyddi gwag

Oeddech chi'n gwybod bod swyddi gwag newydd yn mynd ar ein gwefan bob dydd. Efallai y bydd swydd yno sy'n apelio atoch.

Rydym hefyd yn postio rhai o’n swyddi ar ein cyfryngau cymdeithasol hefyd.

I gael gwybod pa fath o swyddi sy'n cael eu hysbysebu, ac i wneud cais am unrhyw un ohonynt, ewch i'n gwefan www.sirddinbych.gov.uk/swyddi.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid