llais y sir

Llyfrgelloedd a Siop Un Alwad

Papurau newydd yn syth i’ch dyfais

Yn ystod y cyfnod clo mae Llyfrgelloedd Sir Ddinbych wedi bod yn darganfod dulliau dyfeisgar newydd i ddarparu gwasanaethau.

Yn draddodiadol roedd llawer o bobl yn mwynhau ymweld â’r llyfrgell i ddarllen y papurau newydd a gan nad yw hyn yn bosib ar hyn o bryd, gallwch nawr ddefnyddio Press Reader. Mae’r gwasanaeth ardderchog hwn yn danfon eich papur dyddiol yn syth i’ch dyfais, 24/7. Mae mynediad i dros 7,000 o bapurau newydd a chylchgronnau’r byd ar gael yn union wrth iddynt gael eu cyhoeddi.

Y cwbl sydd angen i chi wneud ydi lawrlwytho’r ap a chreu cyfrif gyda’ch cerdyn llyfrgell (cyfrwng Saesneg yw’r ap). Os nad ydych yn aelod o’r llyfrgell eto mae’n gyflym ac yn hawdd i wneud arlein.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.sirddinbych.gov.uk/llyfrgelloedd

Cardiau adborth

Efallai y byddwch yn dod o hyd i gerdyn adborth yn eich bag Archebu a Chasglu nesaf - byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn am ein gwasanaeth.

#CaruDarllen

Bagiau Hel Atgofion

Mae Llyfgelloedd Sir Ddinbych yn falch o fedru cynnig casgliad newydd o Fagiau Hel Atgofion sydd ar gael i’w benthyg o’ch llyfrgell leol.

Maent yn cynnwys casgliad o lyfrau, cerddi, eitemau ac arogleuon sydd wedi eu cynllunio i ysgogi’r synhwyrau ac annog hel atgofion a thrafodaeth. Maent yn dilyn themau llyfrau ‘Pictures to Share’ sydd wedi eu cynllunio yn benodol ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia, ac sy’n rhan o’r cynllun Darllen yn Well: Dementia. Maent yn cynnwys lluniau a geiriau i helpu pobl sy’n byw gyda dementia, eu teuluoedd a gofalwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau llesol. Maent yn ddelfrydol i’w defnyddio un-i-un neu mewn grwpiau bach.

Mae’r Bagiau Hel Atgofion hefyd yn cynnwys ‘Pecyn Gweithgaredd Lles Creadigol’ sy’n cynnwys syniadau ar gyfer gweithgareddau creadigol ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia, eu teuluoedd a gofalwyr.

Yr wyth thema yw:

  • Ar Lan y Môr;
  • Dyddiau Plentyndod;
  • Yn yr Ardd;
  • Atgofion Cerdd;
  • Siopa;
  • Byd Gwaith;
  • Teithio; ac
  • Amser Hamdden

Crewyd y bagiau gan Lyfrgelloedd Sir Ddinbych mewn partneriaeth gyda Rhwydwaith Stori Bywyd CIC a Hamdden Sir Ddinbych Cyf gyda ariannu Rhaglen Grantiau Cymunedau Dementia Ymwybodol 2019/20.

Cysylltwch gyda’ch llyfrgell leol i archebu Bag Hel Atgofion trwy ddefnyddio ein gwasanaeth Archebu a Chasglu neu gwnewch gais arlein trwy ein catalog llyfrgell.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan

Darllen yn Well i blant

Os ydy’ch plant yn ceisio delio gyda theimladau MAWR neu anodd, gall darllen fod yn declyn defnyddiol i agor sgwrs am deimladau gyda phlant.

Gallwch ddod o hyd i lyfrau sydd wedi eu dewis yn arbennig a’u cymeradwyo gan arbenigwyr, trwy eich llyfrgell leol gyda’r rhestr Darllen yn Well i blant newydd.

Gallwch lawrlwytho’r rhestr lyfrau ddwyeithog yma ac archebu’r llyfrau rydych yn dymuno o’ch llyfrgell leol dros y ffôn neu arlein drwy ein gwefan.

Dyma ffilm byr sy'n esbonio mwy ……

 

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid