llais y sir

Llais y Sir: Mawrth 2021

Cam mawr ymlaen mewn cynllun newydd yn Ninbych

Mae’n siŵr i drigolion Dinbych a’r cyffiniau sylwi ar gam mawr yn natblygiad cynllun gofal ychwanegol Grŵp Cynefin yn y dref, sef diflaniad y craen uchel o’r safle adeiladu! Mae hyn yn arwydd bod pethau yn symud yn eu blaenau ar y safle hwn, a enwyd yn Awel y Dyffryn. Dyma un o ddatblygiadau mwyaf cyffrous yn hanes Grŵp Cynefin, sydd â chynlluniau tebyg llwyddiannus ym Mhorthmadog, Caergybi, Bala a Rhuthun.

Bydd Awel y Dyffryn yn cynnig fflatiau cyfforddus i hyd at 66 o bobl hŷn sy’n chwilio am fywyd annibynnol, ond gyda sicrwydd bod cymorth ar gael os oes angen. Os hoffech wneud cais neu eisiau mwy o wybodaeth am y cynllun a’r gofal a chefnogaeth sydd ar gael i chi, cyfaill neu aelod o’r teulu yn Awel y Dyffryn cysylltwch trwy ffonio 0300 111 2122,  e-bostio post@grwpcynefin.org neu fynd ar y wefan http://www.grwpcynefin.org/.

Mae Awel y Dyffryn yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth â'r Cyngor a Grŵp Cynefin.

Llun a dynnwyd o’r craen gyda’r datblygiad i’w weld oddi tano

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...