llais y sir

Cydnabod Cyngor am gefnogi cymuned y lluoedd arfog

Mae'r Cyngor Sir Ddinbych wedi ei gydnabod am gefnogi cymuned y lluoedd arfog.

Mae’r Cyngor yn un o 24 sefydliad a chyflogwr sector preifat yng Nghymru i gael Gwobr Arian Cynllun Cydnabyddiaeth Cyflogwr (CCC) Amddiffyn yn 2021 gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Mae’r CCC yn annog cyflogwyr i gefnogi amddiffyn ac yn agored i sefydliadau cyflogwyr sy’n addo, dangos neu eirioli cefnogaeth i amddiffyn cymuned y lluoedd arfog, ac alinio eu gwerthoedd gyda Chyfamod y Lluoedd Arfog.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd y Cyngor: “Rydym yn falch iawn o gyflawni’r gydnabyddiaeth hon gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.

“Mae’r gydnabyddiaeth hon yn allweddol i ddangos ein cefnogaeth o’r cyfraniad a wneir gan bawb sy’n gwasanaethu yn Lluoedd Arfog Ei Mawrhydi.

“Fel cyflogwr rydym wedi gallu sicrhau fod staff ac aelodau o gymuned y Lluoedd Arfog yn cael eu cefnogi o fewn y Cyngor.”

Mae'r Cyngor wedi arwyddo Cyfamod y Lluoedd Arfog yn 2019.

Bydd cyflwyniad swyddogol y wobr yn digwydd yn Seremoni'r Lluoedd Arfog yng Nghymru a Gwobrau Arian CCC yng Nghaerdydd ar ddydd Iau 25 Tachwedd.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid