llais y sir

Ydy eich plant yn caru Lego?

Ydy'ch plant yn caru LEGO®? Manteisiwch ar y ‘Clybiau Animeiddio Bore Sadwrn’ am ddim mewn Llyfrgelloedd ledled Sir Ddinbych.

Mae’r sesiynau’n cael eu cyflwyno gan G2G Communities CIC fel rhan o #HafoHwyl

Mae lle yn gyfyngedig felly archebwch eich lle ar-lein >>> https://g2gcommunities.org/t/denbighshire-libraries/

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid