llais y sir

Llais y Sir: Rhagfyr 2020

Cylchlythyr a rhestr bostio newydd y Tîm Datblygu Cymunedol

Mae'r tîm datblygu cymunedol yn gweithio ar draws y Sir yn gefnogi cymunedau i ddatblygu prosiectau lleol, canfod cyfleoedd cyllido a chysylltu â’r rhai sy’n gweithio tuag at nodau tebyg. Yn y flwyddyn ddiwethaf mae’r tîm wedi darparu cefnogaeth i dros 200 o grwpiau/prosiectau cymunedol.

Fe fydd y cylchlythyr newydd yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd gan ein galluogi i ddweud mwy wrthych chi ynglŷn â’r hyn mae’r tîm wedi bod yn ei wneud a beth sy’n digwydd mewn cymunedau ar hyd a lled y Sir. Fe fyddwn ni hefyd yn rhannu newyddion diweddaraf datblygu cymunedol yn cynnwys cyfleoedd cyllido sydd ar y gweill, digwyddiadau a dyddiadau/canllawiau pwysig i’ch helpu i gynllunio ymlaen llaw.

Peidiwch â cholli allan! Dilynwch y cyfarwyddiadau isod i danysgrifio a derbyn newyddion diweddaraf a cylchlythyr y tîm datblygu cymunedol yn syth i’ch mewnflwch.

Fe hoffem gadw mewn cysylltiad gyda chi yn y dyfodol ynglŷn â digwyddiadau/gweithdai sy’n ymwneud â datblygu cymunedol, newyddion am gyllid a gwybodaeth rydym ni’n meddwl allai fod yn ddefnyddiol i chi.

Os ydych chi’n hapus i ni gysylltu â chi, cofrestrwch i danysgrifio i rhestr bostio Tîm Datblygu Cymunedol y Cyngor trwy ateb yr e-bost yma gyda’r wybodaeth ganlynol:

  • Enw
  • Enw’r grŵp cymunedol/sefydliad (os yw’n berthnasol)
  • Cyfeiriad e-bost dewisol
  • Dewis eich iaith (Cymraeg/Saesneg)

Bydd modd i chi ddatdanysgrifio o rhestr bostio datblygu cymunedol y Cyngor unrhyw adeg drwy e-bostio: datblygucymunedol@sirddinbych.gov.uk.

Mae copi o hysbysiad preifatrwydd y Cyngor ar gael yma: www.sirddinbych.gov.uk/cy/preswyliwr/cyfreithiol/preifatrwydd.aspx

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...