llais y sir

Llais y Sir: Rhagfyr 2020

Llyn Morol yn cadw statws y Faner Werdd

Mae Llyn Morol y Rhyl wedi cadw ei Gwobr Y Faner Werdd Gymunedol am y nawfed flwyddyn yn olynol, ac mae’n un o’r saith lleoliad yn Sir Ddinbych i gael ei anrhydeddu eleni.

Mae’r Fforwm Defnyddwyr Llyn Morol (MLUF) wedi bod yn llwyddiannus yn cadw’r wobr ryngwladol sydd yn adnabod safleoedd sydd yn hyrwyddo iechyd a lles, sydd yn ddiogel, yn lân a chyda phrosesau rheoli da mewn lle ar gyfer bioamrywiaeth a thirlun gyda phwyslais ar ymgysylltu â'r gymuned.

Dywedodd Bill Newton, y cadeirydd “Mae cyflawni’r statws y Faner Werdd Cymru wedi bod ym ymdrech gan y tîm, rydym eisiau diolch i'r gwirfoddolwyr a Chyngor Sir Ddinbych sydd yn berchen â'r safle."

Dywedodd y Cynghorydd Tony Thomas, Yr Aelod Cabinet Arweiniol Tai a Chymunedau: “Mae’r Llyn Morol yn atyniad hyfryd yn y Rhyl. Mae’r gwirfoddolwyr yn y Fforwm Defnyddwyr Llyn Morol yn treulio llawer o oriau yn cadw’r ased hwn mewn cyflwr dda a mae Gwobr y Faner Werdd yn cyfiawnhau eu hymdrechion. Mae nifer o bobl yn defnyddio’r ardal i wneud ymarfer corff yn ddyddiol, ac mae cadw’n iach yn gorfforol a meddyliol yn bwysig iawn y dyddiau hyn. Mae’n wych bod yr ardal hyfryd hon yn cael ei gofalu amdani mor dda.”

Roedd nifer o brosiectau llwyddiannus eraill yn Sir Ddinbych:

  • Tir Comin Ffrith, Prestatyn
  • Canolfan Sgiliau Coetir, Bodfari
  • Gardd Gymunedol Maes Derwen, Llanbedr Dyffryn Clwyd
  • Maes Ysgawen, Llanferres
  • Meysydd Chwarae Llanferres

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...