llais y sir

Llais y Sir: Rhagfyr 2020

Symiau Gohiriedig Mannau Agored 2020-2021

Gallwch wneud cais am Symiau Cymudol rwan. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 12:00 (hanner dydd) 29 Ionawr 2021.

Taliad yw Swm Gohiriedig gan ddatblygwyr i awdurdod lleol pan nad yw'n briodol i ddarparu'r man agored sy'n ofynnol yn ystod datblygiad. Mae’r arian yn cael ei ddefnyddio i wella mannau agored a mannau chwarae, fel rheol yn yr un dref neu gyngor cymuned â’r datblygiad.

Mae rhagor o wybodaeth, canllawiau a ffurflenni cais am y Symiau Gohiriedig Mannau Agored ar gael ar ein gwefan.  

Mae’r cyllid sydd ar gael, ac ym mha ardaloedd yn cael eu rhestru isod:

Bodelwyddan £2,542
Cynwyd £2,890
Trefnant £800
Llangollen £16,673
Rhewl £10,223
Llanferres £1,249
Y Rhyl £31,004
Dinbych £46,789
Rhuthun £3,729
Prestatyn £16,351
Llanbedr Dyffryn Clwyd £27,687

Bydd y sawl sydd â diddordeb mewn gwneud cais yn gallu gofyn am apwyntiadau unigol dros y ffôn neu dros fideo gyda’r Tîm Datblygu Cymunedol i drafod prosiectau yn fanylach.

Cysylltwch â datblygucymunedol@sirddinbych.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...