llais y sir

Croesawu aelodau newydd cyd-bwyllor

Mae’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yn falch o gyhoeddi bod aelodaeth y Pwyllgor ar gyfer y pedair blynedd nesaf wedi’i gytuno arno.  Mae’r Pwyllgor yn cynnwys Aelodau Cabinet o’r tri Awdurdod Lleol o fewn yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a bydd fel a ganlyn:

Cyngor Sir y Fflint

  • Y Cynghorydd David Hughes (Cadeirydd)
  • Y Cynghorydd David Healey

Cyngor Sir Ddinbych

  • Y Cynghorydd Win Mullen-James
  • Y Cynghorydd Emrys Wynne

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

  • Y Cynghorydd Hugh Jones
  • Y Cynghorydd Nigel Williams (Is-gafeirydd)

Bydd yr aelodau hyn yn gweithredu ar ran eu Hawdurdodau Lleol er mwyn darparu dibenion yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, ynghyd â datblygu a darparu’r Cynllun Rheoli Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol sydd newydd ei gyhoeddi.  

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid