llais y sir

Rhaglen Ffyniant Bro Gorllewin Clwyd yn lansio cylchlythyr

Mae rhaglen Ffyniant Bro Gorllewin Clwyd Cyngor Sir Ddinbych yn falch o gyhoeddi ei fod wedi lansio cylchlythyr i roi diweddariadau ar y prosiectau sy’n cael eu cynnal yn Rhuthun a’r ardaloedd cyfagos.

Ar y 19eg o Ionawr roed Cyngor Sir Ddinbych yn falch iawn o dderbyn cadarnhad eu bod wedi sicrhau £10.95m o Gronfa Ffyniant Bro Llywodraeth y DU ar gyfer etholaeth Gorllewin Clwyd i gefnogi datblygiad 10 prosiect gyda’r nod o warchod treftadaeth, lles a chymunedau gwledig unigryw Rhuthun. Cafodd y cynigion eu cefnogi gan yr AS etholaeth David Jones ac aelodau etholedig lleol.

Mae 'na 2 brif linyn i’r rhaglen Ffyniant Bro Gorllewin Clwyd. Bydd y cyntaf yn ffocysu ar amddiffyn treftadaeth unigryw a lles Rhuthun trwy welliannau i dir cyhoeddus ac adfywio adeiladau hanesyddol a thirnodau i gefnogi hunaniaeth leol, hyrwyddo balchder a hybu delwedd y dref.

Bydd yr ail yn ffocysu ar amddiffyn cymunedau gwledig a lles Rhuthun trwy welliannau i’r safleoedd AHNE Loggerheads a Moel Famau a’r hybiau cymunedol newydd ym mhentrefi gwledig cyfagos Bryneglwys a Gwyddelwern.

Bydd Cyngor Sir Ddinbych yn gyfrifol am gyflawni 8 o’r prosiectau, a bydd Cenhadaeth Dyffryn Clwyd a Chymdeithas Canolfan Iâl Bryneglwys yn cyflawni’r 2 brosiect olaf.

Mae rhagor o wybodaeth am brosiectau Ffyniant Bro Gorllewin Clwyd ar gael ar wefan Cyngor Sir Ddinbych: https://www.denbighshire.gov.uk/cy/cymunedau-a-byw/datblygu-cymunedol/cronfa-ffyniant-bro/rownd-2-cronfa-ffyniant-bro-cynigion-prosiect-llwyddiannus.aspx

Nod y cylchlythyr digidol newydd yw hysbysu pobl a busnesau lleol am raglen Ffyniant Bro Gorllewin Clwyd a chynlluniau prosiect unigol, gan gynnwys amserlenni ar gyfer dyddiadau cwblhau disgwyliedig, wrth iddynt ddatblygu.

Cofrestrwch i dderbyn y cylchlythyr trwy e-bost yma: www.denbighshire.gov.uk/cffb-rhestr-bostio

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid