llais y sir

Gaeaf 2018

Buddsoddi yn parhau ledled y Sir

Bu lefel o fuddsoddiad nas gwelwyd ei fath o'r blaen yng nghyfleusterau hamdden Sir Ddinbych dros y pum mlynedd diwethaf, ac mae prosiectau yn parhau i gael eu darparu ledled y Sir.

Mae Canolfan Hamdden Rhuthun ar y trywydd cywir i ailagor eu pwll nofio erbyn Ionawr 2019, yn dilyn buddsoddiad o £450k+ i ailwampio neuadd y pwll. Yn ogystal â’r diweddariadau i’r neuadd – sydd yn cynnwys to newydd a gosod goleuadau LED newydd – mae’r ystafelloedd newid wedi cael eu gweddnewid yn llwyr ac fe fyddant bellach yn cynnwys ardal ‘bentref’, ardal newid newydd ar gyfer grwpiau, ac ardal newid newydd hygyrch gydag offer codi a mynediad hwylus at y pwll.

 Agorodd Canolfan Hamdden Prestatyn eu hardaloedd newid newydd yn ddiweddar, gyda’r ddwy set o gyfleusterau wedi eu hadnewyddu'n llwyr o ganlyniad i fuddsoddiad o £160k.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...