llais y sir

Gaeaf 2018

Natur er Budd Iechyd

A ydych yn dymuno bod yn weithgar a dysgu sgiliau newydd yn 2019?

A hoffech chi gyfarfod pobl newydd ac archwilio eich ardal leol?

Yna pam na chymerwch ran yn ein sesiynau gwirfoddoli cefn gwlad neu gerdded wythnosol, am ddim?

Maent yn digwydd yn y Rhyl, Prestatyn, Llangollen a Chorwen, felly mae digon i ddewis ohonynt!

Dewch o hyd i’ch sesiwn leol isod, rydym yn edrych ymlaen at eich cyfarfod yn Ionawr.

Sesiynau cerdded wythnosol:

Ble?                              Man Cyfarfod                               Pryd?

Llangollen

Pafiliwn Llangollen

Dydd Mawrth

1pm - 3pm

Corwen

Canolfan Hamdden Corwen

Dydd Mawrth

10am – 12pm

Prestatyn

Porth Morfa

Dydd Iau

1pm - 3pm

Y Rhyl

Glan Morfa, Marsh Tracks

Dydd Iau

10am – 1pm

 

Sesiynau gwirfoddoli wythnosol:

Ble?                            Man Cyfarfod                                 Pryd?

Llangollen

Canolfan Gymunedol Pengwern

Dydd Mawrth

10am – 1pm

Corwen

Canolfan Hamdden Corwen

Dydd Mercher

1pm - 3pm

Prestatyn

Porth Morfa

Dydd Iau

10am – 1pm

Y Rhyl

Glan Morfa, Marsh Tracks

Dydd Iau

10am – 1pm

Mae’r sesiynau hyn yn ffurfio rhan o’r prosiect Natur er budd Iechyd, gyda’r nod o wella bywydau pobl drwy weithgareddau iechyd a lles. Rydym eisiau helpu unigolion a chymunedau yn Sir Ddinbych i gysylltu â chefn gwlad a mabwysiadu arferion iach am oes.

Mae Tai Sir Ddinbych yn gweithio mewn partneriaeth â gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych i ddarparu'r prosiect, gyda chefnogaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Phrifysgol Bangor. Bydd y prosiect peilot 18 mis hwn yn rhedeg yn y Rhyl, Prestatyn, Llangollen a Chorwen.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...