llais y sir

Llais y Sir: Rhagfyr 2022

Cwblhau Gwaith Cylchol ar yr A525

Fel rhan o fenter newydd, cwblhaodd y tîm priffyrdd waith draenio angenrheidiol ar yr A525 yn ddiweddar, yr holl ffordd o Ddinbych i Ruthun.

Roedd y gwaith yn cynnwys cynnal a chadw draeniau ac ymylon priffyrdd, cloddio ffosydd ac ysgubo’r briffordd. Dros y blynyddoedd diwethaf, roedd llystyfiant wedi tyfu i’r sianelau, gan orchuddio nifer o fannau draenio ac achosi merddwr, a oedd yn berygl posibl. Aethpwyd i’r afael â’r holl faterion hyn dros y 10 diwrnod a gymerwyd i gwblhau’r gwaith, a’r cynllun nawr yw gwerthuso’r gost ac effeithiolrwydd, er mwyn ystyried a ellid cyflwyno’r fenter hon mewn lleoliadau eraill yn y sir.

Lluniau cyn ac ar ôl y gwaith

 

Yn ystod y gwaith

 

Ar ôl y gwaith  

 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...