llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 3

Ysgol Gatholig Crist y Gair ar y ffordd

Mae Ysgol Gatholig Crist y Gair, ar fin agor ei drysau ym mis Medi mewn adeilad newydd sbon yn y Rhyl. Bydd yr ysgol newydd yn cymryd lle Ysgol Mair ac Ysgol Uwchradd Gatholig y Bendigaid Edward Jones a fydd yn cau eu drysau i ddisgyblion ar ddiwedd tymor yr haf.

Mae staff a disgyblion y ddwy ysgol yn cynnal nifer o ddigwyddiadau i ddathlu'r cyfraniad y mae pob ysgol wedi'i wneud i'r gymuned dros y degawdau diwethaf wrth iddynt edrych ymlaen at bennod newydd yn y dref.

Ym mis Medi bydd disgyblion o'r ddwy ysgol yn ymuno fel Ysgol Gatholig Crist y Gair wrth i bennod newydd ddechrau ar gyfer addysg yn y dref. Fel rhan o'r paratoadau trefnwyd bod disgyblion yn gweld eu hamgylchedd dysgu newydd cyn i’r adeilad newydd agor.

Dywedodd Gill Greenland, Cadeirydd y Corff Llywodraethol Dros Dro - “Hoffwn ddiolch i holl staff yn y ddwy ysgol o’r gorffennol a'r presennol am eu holl waith caled a'u cyfraniadau i gymunedau ysgol ac rydym yn cofleidio ac yn edrych ymlaen at yr amseroedd cyffrous o'n blaenau yn ein hysgol newydd. Rydym i gyd yn gyffrous i groesawu'r disgyblion ym mis Medi i'w cartref newydd. ”

Dywedodd Amanda Preston, pennaeth Ysgol Gatholig Crist y Gair:  “Mae'r plant a'r staff i gyd yn gyffrous iawn ynglŷn â symud i'n cymuned ddysgu newydd wych. Mae'r cyfleoedd y mae'r adeilad newydd yn eu cynnig o ran datblygu sgiliau ein dysgwyr ifanc ar draws yr ystod oedran yn wych. “

Bydd yr ysgol a fydd yn rhan o ddarpariaeth Esgobaeth Wrecsam yn darparu ar gyfer 420 o ddisgyblion 3-11 oed a 500 o ddisgyblion 11-16 oed ac yn cael ei hariannu mewn partneriaeth gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy ei Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Cliciwch y ddolen sydd yn dangos y model 3D o Ddosbarth Uwch Ysgol Cyffredin a gynhyrchwyd gan Kier:  https://my.matterport.com/show/?m=NZtobzRJhbt

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...