llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 3

Ymunwch hefo’r Ras Ofod yn eich llyfrgell yr haf yma

Mae llyfrgelloedd Sir Ddinbych yn galw ar blant i ymuno hefo’r her o ddarllen chwech llyfr dros yr haf fel rhan o’r Ras Ofod, Sialens Ddarllen yr Haf 2019.

Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn gofyn i blant fenthyg a darllen chwech llyfr llyfrgell dros yr haf. Thema’r Sialens eleni yw Ras Ofod, wedi ei ysbrydoli gan 50iant y glaniad cyntaf ar y lleuad.

Bydd plant yn ymuno hefo’r teulu o’r dyfodol, y Rocedi, ar gyfer antur ofod cyffrous wrth iddyn nhw chwilota am lyfrau sydd wedi eu bachu gan griw o ofodwyr drwg. Wrth i blant ddarllen y llyfrau llyfrgell ar gyfer Sialens Ddarllen yr Haf, byddant yn derbyn sticeri arbennig, rhai gyda arogleuon dirgel. Wrth osod y sticeri ar eu ffolderi ymgyrch, bydd darllenwyr ifanc yn helpu’r Rocedi i ddatrys cliwiau, osgoi asteroids a darganfod y llyfrau coll, a chael llwyth o hwyl ac antur ar hyd y ffordd.

I gymryd rhan yn y Ras Ofod, y cwbl sydd raid gwneud yw ymuno am ddim yn y lyfrgell agosaf, i dderbyn ffolder gasglu i gofnodi eu taith trwy Sialens Ddarllen yr Haf. Mae’r Sialens yn hwyl ac yn helpu plant i ddatblygu cariad at lyfrau a’r arfer o ddarllen er mwyn pleser.

 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...