llais y sir

Llais y Sir: Ebrill 2024

Arbed arian ychwanegol drwy hawlio Lwfans Priodasol

Gallai cyplau sy’n briod neu mewn partneriaeth sifil yn Sir Ddinbych dderbyn hwb ariannol drwy rannu lwfansau treth sydd heb eu defnyddio.

Fe wnaeth bron i 70,000 o gyplau wneud cais fis Mawrth y llynedd.  A gyda’r dewis o ôl-ddyddio eu hawliad am 4 blynedd, gallai cyplau cymwys dderbyn cyfandaliad o dros £1,000, a lleihau eu bil treth ar gyfer blwyddyn dreth o hyd at £252.   

Er mwyn elwa o’r gostyngiad yn y dreth, mae’n rhaid i un partner dderbyn incwm sy’n is na’r Lwfans Personol o £12,570 a bod incwm y partner sy’n ennill mwy rhwng £12,571 a £50,270.  Mae’n rhaid i’r cyplau fod wedi’u geni ar neu ar ôl 6 Ebrill 1935.

Gall preswylwyr Sir Ddinbych ganfod a ydynt yn gymwys mewn 30 eiliad drwy ddefnyddio’r Gyfrifiannell Lwfans Priodasol ar-lein.

Dywedodd Sharon Evans, Rheolwr Tîm y Gwasanaeth Cofrestru /Cofrestrydd Arolygol yng Nghyngor Sir Ddinbych: “Cynhelir nifer o seremonïau priodasol a phartneriaethau sifil yma yn Sir Ddinbych bob blwyddyn. 

"Nid yw nifer o gyplau’n ymwybodol o’r cynllun treth, a byddwn yn annog unrhyw un sy’n diwallu’r meini prawf i ddefnyddio’r gyfrifiannell a gwneud cais ar-lein yn enwedig yn yr hinsawdd ariannol sydd ohoni ar hyn o bryd.” 

Y ffordd hawsaf o wneud cais am Lwfans Priodasol yw ar-lein yn https://www.gov.uk/lwfans-priodasol

I gael rhagor o wybodaeth am gymorth o ran costau byw yn Sir Ddinbych ewch i'n gwefan neu cysylltwch â Chyngor ar Bopeth Sir Ddinbych www.cadenbighshire.co.uk

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...