llais y sir

Llais y Sir: Mawrth 2023

Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Cynllun Datblygu Lleol

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol newydd yn symud yn ei flaen yn dilyn cymeradwyo Cytundeb Cyflawni diwygiedig. Mae’r Cytundeb Cyflawni’n nodi’r amserlen ar gyfer paratoi’r cynllun a hefyd sut a phryd fydd y Cyngor yn ymgynghori ym mhob cam allweddol, a chyda phwy.

Mae’r amserlen yn nodi y bydd y cam ymgynghori nesaf ar gyfer y Cynllun i’w Archwilio gan y Cyhoedd, a fydd yn cynnwys yr holl bolisïau cynllunio manwl a dyraniadau tir a argymhellwyd.

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn digwydd tua diwedd 2023.

Gellir gweld copi o’r Cytundeb Cyflawni diwygiedig yn holl Lyfrgelloedd a Siopau Un Alwad Sir Ddinbych, ac ar wefan y Cyngor.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...