llais y sir

Llais y Sir: Mawrth 2023

Credyd Pensiwn

Ydych chi wedi cyrraedd oed Pensiwn y Wladwriaeth? Oes gennych chi deulu neu ffrindiau sydd wedi cyrraedd yr oed yma?

Oeddech chi’n ymwybodol y gallech chi, neu nhw, fod yn gymwys ar gyfer Credyd Pensiwn?

Byddwch yn derbyn taflen drwy’r post ynghyd â’ch Bil Treth Cyngor dros yr wythnos nesaf gyda manylion pellach.

Gwiriwch os ydych yn gymwys neu siaradwch gyda theulu neu ffrindiau. Gallwch ddarganfod mwy ar wefan yr Adran Gwaith a Phensiynau neu gallwch ffonio nhw ar 0800 991 234.

Bydd y fideo canlynol hefyd yn rhoi mwy o wybodaeth i chi: https://www.youtube.com/watch?v=sIWqdsmW5k0

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...