llais y sir

Llais y Sir: Medi 2023

Sut mae’r Cyngor yn perfformio?

Mae hi’n amser i chi ddweud eich dweud!

Ym mis Medi bydd Arolwg Budd-ddeiliad y Cyngor ar gyfer 2023 - 2034 yn cael ei lansio. 

Rydym eisiau gwybod beth mae preswylwyr, busnesau, staff, aelodau etholedig a phartneriaid Sir Ddinbych yn ei feddwl am y gwaith rydym ni’n ei wneud yma yn y Cyngor.

Mae’r arolwg yn gyfle gwych i’r Cyngor ddysgu a gwella, felly gobeithio y gallwch chi ein helpu ni drwy ateb ychydig o gwestiynau byr cyn gynted ag y bydd yn weithredol.

Mae hefyd yn ffordd wych i chi ddysgu mwy am y themâu sydd yn rhan o Gynllun Corfforaethol presennol y Cyngor.  I gymryd rhan ac i ddweud eich dweud, llenwch yr arolwg drwy fynd i sgwrsysir.sirddinbych.gov.uk o ddydd Llun 11 Medi.

 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...