llais y sir

Llais y Sir: Rhagfyr 2022

Erioed wedi meddwl am fod yn ofalwr maeth?

Mae gofalwyr maeth yn chwarae rhan mor bwysig ym mywyd plant a bobl ifanc.

Rydym wedi bod yn codi ymwybyddiaeth o'r rôl bwysig y mae plant gofalwyr maeth yn ei chwarae mewn cartref maethu.

Un teulu lleol sydd yn maethu gyda’u awdurdod lleol yn Sir Ddinbych yw Manon a Huw, a’u plant Mabli, Boas ac Ethni.

Darllenwch y blog diweddaraf lle mae Manon yn esbonio sut beth yw bod yn rhan o deulu maethu a sut mae pob aelod o’r teulu yn chwarae rhan mor bwysig wrth groesawu plant newydd i’w cartref a’u bywydau >>> http://ow.ly/aOYm50LbAnl.

Mae llawer mwy o wybodaeth ar ein gwefan ac hefyd ar wefan Maethu Cymru.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...