Nod yr ymgyrch yw annog pobl i wario eu harian yn Sir Ddinbych, gan annog siopwyr a busnesau i ddefnyddio eu sianeli cyfryngau cymdeithasol i rannu eu profiadau cadarnhaol gan ddefnyddio hashnod #CaruBusnesauLleol - y mwyaf y mae pobl allan yn siopa ac yn dweud wrth bawb amdano, y gorau yw’r awyrgylch i bawb wrth i’r Nadolig agosáu.

Gweler y rhestr isod i weld y cyfyngiadau sydd ar waith a gwybodaeth am y meysydd parcio sydd wedi’u cynnwys a’r rheiny heb eu cynnwys yn y fenter:

  • Corwen: Maes Parcio Lôn Las
  • Dinbych: Maes parcio Lôn Ffynnon Barcermaes parcio Lôn CrownWard y FfatriLôn y PostStryd y Dyffryn
  • Llangollen: Stryd y Dwyrain, Stryd y Neuadd, Heol y Farchnad, Heol y Felin
  • Prestatyn: Rhodfa’r Brenin, Rhan Isaf y Stryd Fawr, gorsaf rheilffordd Prestatyn
  • Rhuddlan: Stryd y Senedd
  • Y Rhyl: Canolog, Ffordd Morley, llyfrgell y Rhyl (gofodau parcio i bobl anabl yn unig), Gorsaf Reilffordd y Rhyl, maes parcio Tŵr Awyr y Rhyl, Gorllewin Stryd Cinmel ** Sylwer, nid yw maes parcio preifat Neuadd y Morfa, Y Rhyl yn rhan o’r fenter. **
  • Rhuthun: Crispin Yard (Cae Ddol), Lôn Dogfael, Stryd y Farchnad, Ffordd y Parc, Stryd y Rhos, Sgwâr Sant Pedr, Troed y Rhiw
  • Llanelwy: Lawnt Fowlio

Dywedodd y Cynghorydd, Barry Mellor, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae Am Ddim Ar Ôl Tri wedi bod yn boblogaidd iawn dros y blynyddoedd diwethaf gan ei fod yn gynllun gwych sy’n galluogi trigolion i gefnogi eu cymunedau lleol, ac mae pob mymryn yn help gyda’r problemau costau byw y mae bob un ohonom yn eu hwynebu ar hyn o bryd.”

“Gobeithiwn y bydd pawb yn cefnogi eu stryd fawr a’u busnesau lleol, yn arbennig yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig, ac yn cymryd mantais o’r cynllun gan ddefnyddio meysydd parcio canol trefi’r sir yn rhad ac am ddim.”

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: Parcio am ddim ar ôl 3pm | Cyngor Sir Ddinbych