llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 3

15 Awst: Sioe Dinbych a Fflint

Mae'n amser i'r Sioe

Yr adeg hon o'r flwyddyn yr ydym yn brysur yn paratoi ar gyfer Sioe Dinbych a Fflint, un o ddigwyddiadau mwyaf calendr amaethyddol Gogledd Cymru.

Cynhelir y digwyddiad eleni ar ddydd Iau, 15 Awst yn y Green ar gyrion Dinbych. Felly, cadwch y dyddiad yn glir yn eich dyddiadur.

Mae'r Cyngor yn rhannu pabell gyda chydweithwyr o Sir y Fflint a'r thema eleni yw darganfod – bydd digon o arddangosfeydd a gweithgareddau hwyliog ar gyfer y teulu i gyd.

Bydd manylion ein digwyddiadau yn cael eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor ac ar y cyfryngau cymdeithasol cyn y sioe.

Croesi bysedd am dywydd braf ar gyfer diwrnod y Sioe!

Am wybodaeth bellach am y sioe ei hun, ewch i: www.denbighandflintshow.com.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...