llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 3

Carped Blodau Hudol

Carped Blodau Hudol

Prosiect Ysgolion:  Mehefin - Medi 2019 yn Stiwdio 5 Gofod y Cwrt

Drwy gydol tymor y gwanwyn fe wahoddwyd ysgolion cynradd yn Sir Ddinbych i ddod i archwilio ein harddangosfa o rygiau cyfoes Dan Eich Traed yng Nghanolfan Grefft Rhuthun ac yna weithdai ymarferol gyda’r artistiaid lleol Jude Wood, Ben Davis, Ticky Lowe ac Emma Jayne Holmes.

Wedi’u hysbrydoli gan arddangosfeydd yr oriel mae pob ysgol wedi creu ‘llain’ â phlanhigion, blodau, chwyn, pryfed a beth bynnag arall y gallech ddod o hyd iddo mewn gardd hud. Gan ddefnyddio tecstilau lliwgar a deunydd eildro mae pob un o’r disgyblion sy’n ymglymedig â’r prosiect wedi gwneud eu darnau eu hunain i’w hychwanegu at bob llain i greu’r carped mympwyol cydweithredol sydd i’w weld o’ch blaen.

Y 10 ysgol a fu'n cymryd rhan oedd:

Yn gweithio â’r artistiaid Jude Wood & Ben Davis

  • Ysgol Pant Pastynog
  • Ysgol Carreg Emlyn
  • Ysgol Betws Gwerfil Goch
  • Ysgol Stryd y Rhos
  • Ysgol Pentrecelyn

Yn gweithio â’r artistiaid Ticky Lowe & Emma Jayne Holmes

  • Ysgol y Borthyn
  • Ysgol Bryn Clwyd
  • Ysgol Bro Elwern
  • Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd
  • Ysgol Bro Famau

Fe ymgysylltodd y prosiect â 206 o ddisgyblion i gyd.  Dymuna Canolfan Grefft Rhuthun ddiolch i’r holl ddisgyblion ysgol, y cynorthwywyr a’r artistiaid am rannu eu hantur artistig â ni ac am greu’r Carped Blodau Hudol ardderchog hwn o fewn yr ardd gudd.

Gobeithio y byddwch chi i gyd yn mwynhau!

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...