llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 3

Pad Sblasio SC2 nawr ar agor

Mae'r Pad Sblasio yn SC2 nawr ar agor, gan ddod a cham olaf yr adeiladu yn SC2, parc dŵr a chanolfan antur newydd y Rhyl, i ben.

Bydd y Pad Sblasio awyr agored yn rhoi profiad gwyliau cyflawn i gwsmeriaid ar eu stepen drws, fel ychwanegiad am ddim i’w tocyn parc dŵr.

Mae rhai o nodweddion yr ardal dŵr awyr agored newydd yn cynnwys bwcedi sy'n tywallt dŵr, canonau dŵr a’r llithren paradwys. Tra bo’r plant yn mwynhau’r nodweddion dŵr o’r radd flaenaf, gall oedolion ymlacio yn yr haul ar y teras ac ardaloedd eistedd awyr agored, neu fwynhau diod a byrgyr ym Mar y Teras a’r Caban Byrbrydau.

Dywedodd Jamie Groves, Pennaeth Cyfleusterau, Asedau a Thai: “Dyma gam olaf adeiladu SC2 ac rydym yn falch o fod ar y trywydd iawn i agor ar gyfer Gŵyl y Banc. Mae'r Pad Sblasio yn cynnig parc dŵr awyr agored i gwsmeriaid ac ardal wedi'i amgáu ar gyfer teuluoedd i chwarae yn y dŵr ac ymlacio ger y pwll.

“Mae’r Pad Sblasio yn llawn nodweddion lliwgar, hawdd mynd atynt, a bydd yn adloniant i’r rhai bach, wrth fagu eu hyder yn y dŵr ar yr un pryd. Rydym yn ymfalchïo yn yr hyn yr ydym wedi ei gyflawni yn SC2 ac edrychwn ymlaen at gyflwyno'r profiad awyr agored hwn i drigolion y Rhyl."

Mae ystod newydd o fyrgyrs blasus yn cael eu lansio yn yr Ystafell Fwyta Coedwig Law a’r Bar Teras o fewn SC2, sy’n agored i’r cyhoedd yn ystod y penwythnosau a’r gwyliau.

Bydd y Pad Sblasio, Caban Byrbrydau a’r Teras yn dibynnu ar y tywydd ac yn agor yn dymhorol, ceir mynediad atynt fel rhan o unrhyw docyn parc dŵr. Archebwch docynnau ar-lein ar http://sc2rhyl.co.uk/cy/hafan/.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...