llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 3

Newyddion diweddaraf am dwristiaeth

Sicrhewch eich bod yn derbyn y newyddion diweddaraf am dwristiaeth!

Hoffech chi glywed y newyddion diweddaraf am dwristiaeth yn Sir Ddinbych a Gogledd Ddwyrain Cymru?

Os felly, mae cofrestru yn syml a hawdd … https://www.denbighshire.gov.uk/cy/ymwelydd/pethau-iw-gwneud/be-symlaen/ffurflen-ymaelodi-twristiaeth-sir-ddinbych.aspx

Ydych chi'n chwilio am lefydd newydd i ymweld â nhw dros yr haf?

Am syniadau ynglŷn â phethau i’w gwneud a lleoedd i ymweld â nhw yr haf hwn, ewch i http://www.gogleddddwyraincymru.cymru/

Dosbarthu

Mae Tîm Twristiaeth Sir Ddinbych yn darparu gwasanaeth dosbarthu taflenni twristiaeth am ddim ar gyfer busnesau sy’n archebu taflenni a phamffledi. Caiff yr wybodaeth hon ei chynhyrchu i ddenu ymwelwyr i’r ardal a gwella eu profiadau pan fyddant yma.

Mae’r cynnyrch yn cynnwys:

  • Taflenni Llwybrau Tref
  • Taflen y 5 Taith
  • Taflenni SC2 y Rhyl
  • Llyfryn Canolfan Grefft Rhuthun
  • Taflen dreftadaeth

Pwy all archebu?

Gallwch archebu gan y gwasanaeth dosbarthu taflenni os yw eich busnes yng ngogledd ddwyrain Cymru ac os ydych chi’n dod i gysylltiad ag ymwelwyr.

Sut i archebuDyddiad cau ar gyfer archebu

Gallwch archebu ar-lein a bydd y Gwasanaeth Dosbarth Taflenni Twristiaeth yn eu danfon am ddim

Archebwch ar-lein drwy’r Gwasanaeth Dosbarthu Taflenni Twristiaeth

Archebwch erbyn 16/7/2019 er mwyn i’ch taflenni gyrraedd yr wythnos sy’n dechrau ar 22/7/2019.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...