llais y sir

Llais y Sir: Ebrill 2024

Y gwasanaeth ailgylchu newydd

Mae'r cynwysyddion Trolibocs newydd yn parhau i gael eu dosbarthu ledled y sir a gallwch wirio'r cyflenwadau sydd i ddod ar y tudalennau ailgylchu ar y wefan.

 

Cofiwch! Nid yw’r gwasanaeth newydd yn cychwyn tan ddydd Llun, 3 Mehefin.

Llun o\'r Trolibocs ailgylchu

Rydyn ni’n gwerthfawrogi eich amynedd wrth i ni gyflwyno'r gwasanaeth newydd i 45,000 o gartrefi ledled y sir. Mae pecyn gwybodaeth cynhwysfawr am y gwasanaeth newydd ym mlwch uchaf y Trolibocs ac mae gwybodaeth helaeth ar dudalen cwestiynau cyffredin y wefan.  Gall eich diwrnod casglu newid, a gallwch wirio’r wybodaeth hon ar ein gwefan o ddydd Mercher, 15 Mai.

Mae popeth sydd angen i chi ei wybod am y gwasanaeth newydd ar gael ar dudalen newidiadau ailgylchu a gwastraff y wefan. Yma mae gwybodaeth am beth sy'n newid, canllawiau a gwybodaeth, cyflwyniad i'r Trolibocs newydd a llawer mwy.

Ffeithiau allweddol am y gwasanaeth newydd:

  • ailgylchu (papur, gwydr, cardbord, plastig, metelau a thuniau) i'w gasglu bob wythnos
  • gwastraff bwyd i'w gasglu bob wythnos
  • capasiti ailgylchu yn cynyddu o 240 litr bob pythefnos i 290 litr yr wythnos (mwy na dwbl y capasiti presennol)
  • casgliad am ddim o eitemau trydanol bach a batris cartref bob wythnos
  • deunyddiau hylendid amsugnol i'w casglu bob wythnos (gwasanaeth tanysgrifio)
  • gwastraff gardd i'w gasglu bob pythefnos (gwasanaeth y codir tâl amdano)
  • casglu tecstilau am ddim bob pedair wythnos
  • gwastraff na ellir ei ailgylchu i'w gasglu bob pedair wythnos mewn bin mwy 240 litr

Llun o\'r pecyn gwybodaeth am ailgylchu

Ar hyn o bryd, mae Sir Ddinbych yn gorfod talu i sortio ailgylchu ac mae’r gost hon yn cynyddu. Gan fod rhywfaint o'r ailgylchu cymysg presennol wedi'i lygru, mae'n arwain at ddirwyon. Yn ogystal, gallai tua 33% o'r hyn sy'n cael ei roi mewn biniau du ar hyn o bryd gael ei ailgylchu. Gyda thrigolion yn sortio eu hailgylchu eu hunain bydd yn golygu llai o lygru, ac felly llai o ddirwyon. Yn ogystal, bydd cynnydd mewn ailgylchu a bydd o ansawdd gwell fydd yn galluogi’r cyngor i ddewis ble mae deunyddiau'n cael eu gwerthu.

Hyd yn oed gyda mwy o gasgliadau a gweithwyr, bydd y gwasanaeth yn rhatach na'r model presennol ac yn bwysicach fyth, mae'n well i'r amgylchedd.

Dyddiadau allweddol:

23 Chwefror – 17 Mai                  Dosbarthu’r cynwysyddion Trolibocs ledled y sir

Dydd Mercher, 16 Mai                 Gwybodaeth am ddyddiadau casglu ar gael ar y wefan

Dydd Llun 3 Mehefin                    Gwasanaeth newydd yn dechrau

 

Mae eich ailgylchu’n gwneud gwahaniaeth MAWR yn Sir Ddinbych.

Llun o logo Sir Ddinbych yn ailgylchu

 

 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...