llais y sir

Llais y Sir: Ebrill 2024

Cynnyrch Coed Meifod

Oeddech chi'n gwybod bod gan Gynnyrch Coed Meifod dudalen Facebook?

Mae Meifod, sy'n cynhyrchu dodrefn gardd, yn darparu gwasanaethau gweithgareddau yn ystod y dydd i oedolion ag anableddau cymhleth.

Pam na wnewch chi eu dilyn ar Facebook? Mae ganddynt lawer o bethau i'w gwerthu, gan gynnwys:

  • Plannwyr
  • Meinciau
  • Byrddau a Chadeiriau
  • Byrddau Picnic

a llawer mwy

Maent wedi'u lleoli ar Stad Ddiwydiannol Colomendy yn Ninbych a gallwch eu e-bostio ar meifod.woodproducts@sirddinbych.gov.uk neu gallwch ffonio nhw ar 01745 816900.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...