llais y sir

Llais y Sir: Ebrill 2024

Gweithdai Cyfrifiadur Sylfaenol am ddim

Mae Sir Ddinbych yn Gweithio wedi uno gyda Cwmpas i gynnig gweithdai cyfrifiadur sylfaenol AM DDIM ar gyfer preswylwyr Sir Ddinbych!

Bydd y gweithdy nesaf ar 17 Ebrill (10am - 12pm) yn Llyfrgell Llangollen. Nid oes angen cofrestry - gallwch i fewn.

Erbyn diwedd y sesiwn gyntaf, byddwch yn gallu:

     ✅  Creu cyfeiriad e-bost

     ✅  Llenwi ffurflenni ar-lein

     ✅  Defnyddio offer llunio CV ar-lein am ddim

     ✅  Chwilio am swyddi gan ddefnyddio apiau a chyfryngau cymdeithasol

     ✅  Canfod sgamiau swyddi ar-lein

Mae mwy o ddyddiadau isod.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...