llais y sir

Llais y Sir: Ebrill 2024

Sir Ddinbych yn Gweithio yn cynnig cyrsiau hyfforddi

Mae Sir Ddinbych yn Gweithio yn cynnig cyfle i ailhyfforddi ac ennill mwy o gymwysterau i unrhyw un sy’n byw yn Sir Ddinbych, gan ganiatáu i fwy o bobl gael swydd newydd neu i symud ymlaen yn eu swyddi presennol.

Os ydych yn dymuno gweithio ym maes lletygarwch neu os ydych eisoes yn gwneud hynny, mae’r hyfforddiant hwn i chi!

Mae’r cwrs diogelwch a hylendid bwyd hwn yn gwrs undydd sydd ar gael am ddim i drigolion Sir Ddinbych.

๐Ÿ“… 15 Ebrill

๐Ÿ“Canolfan Ieuenctid y Rhyl

๐Ÿ•˜9.30am a 4.30pm.

Cofrestrwch heddiw i gael eich cymhwyster lefel 2 mewn diogelwch a hylendid bwyd

https://www.eventbrite.com/e/hylendid-bwyd-a-diogelwch-arlwyo-lefel-2level-2-food-safety-and-hygiene-tickets-866589090297

++++++++++++++++++++

Rydym yn cynnal cwrs Barista yn rhad ac am ddim ar gyfer pobl sy’n byw yn Sir Ddinbych! โ˜•

๐Ÿ“… 17 - 18 Ebrill

๐Ÿ“Canolfan Ieuenctid y Rhyl

๐Ÿ•˜9.30am a 4.30pm.

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu lle ar y cwrs ewch i

https://www.eventbrite.com/e/hyfforddiant-barista-barista-training-tickets-866545931207

++++++++++++++++++++

 Rydym yn cynnal cwrs undydd cymorth cyntaf yn rhad ac am ddim ar gyfer pobl sy’n byw yn Sir Ddinbych!

๐Ÿ“…22 Ebrill

๐Ÿ“Canolfan Ieuenctid y Rhyl

๐Ÿ•˜9.30am a 4.30pm.

Cofrestrwch yn awr i ddysgu sut i achub bywydau!

https://www.eventbrite.com/e/cymorth-cyntaf-brys-yn-y-gweithle-emergency-first-aid-at-work-tickets-848282504807

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...