llais y sir

Llais y Sir: Mai 2021

Rhoi gwaed yn Sir Ddinbych

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi bod mewn cysylltiad unwaith eto i ddiolch i chi i gyd am eich cefnogaeth barhaus gyda'u hymgyrchoedd rhoi gwaed yn Sir Ddinbych. Mae eich cefnogaeth wir yn cael effaith enfawr.

Mae sawl sesiwn yn dod i Sir Ddinbych yn ystod mis Mai, felly cliciwch ar y ddolen i ddod o hyd i un lle rydych chi'n byw >>> https://wbs.wales/DenbighshireCouncil

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...