llais y sir

Llais y Sir: Mai 2021

Dewch i Sir Ddinbych am eich gwyliau

Mae rhan o ffin Sir Ddinbych yn meddu ar rai o’r traethau gorau yng Nghymru.
Beth am hel atgofion yn Rhyl neu Brestatyn ar eich gwyliau gartref gyda bwced a rhaw ar lan y mor, yn hytrach na’r traethau prysurach yng Ngorllewin Cymru. Ewch i ddarllen blog Gogledd Ddwyrain Cymru am fwy o wybodaeth.
 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...