llais y sir

Llais y Sir: Mawrth 2023

Ffair Swyddi: 8fed o Fawrth

Mi fydd yna Ffair Swyddi yn cael ei chynnal dydd Mercher, 8fed o Fawrth yn Neuadd y Dref, Llangollen LL20 8PW (11am – 3pm).

Mae’r Ffair Swyddi hon yn rhan o raglen Sir Ddinbych yn Gweithio, a ddarperir gan y Cyngor mewn partneriaeth â Chyngor Tref Llangollen. 

Gan weithio gyda busnesau a sefydliadau lleol, mae’r rhaglen Sir Ddinbych yn Gweithio wedi ymrwymo i gefnogi pobl sy’n byw yn Sir Ddinbych, gyda chefnogaeth i gael lle mewn addysg neu hyfforddiant a chymorth i gael gwaith. 

Drwy gynnal y digwyddiad hwn, rydym yn gobeithio y gallwch chi gyfarfod pobl sydd â diddordeb yn y math o waith sydd ar gael ac sydd â’r sgiliau a’r profiad yr ydych yn chwilio amdano. Mae digwyddiadau o’r fath o fudd i bawb. 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...