llais y sir

Llais y Sir: Mawrth 2023

Rhaglen Orlawn yn Fforwm Twristiaeth nesaf Sir Ddinbych

Bydd Fforwm Twristiaeth Sir Ddinbych yn cael ei gynnal ddydd Mawrth, 21 Mawrth yng Ngwesty Oriel House, Llanelwy o 10.30am tan 1.30pm.

Mae’r Fforwm yn gyfle gwych i gynrychiolwyr glywed am y datblygiadau diweddaraf ym myd twristiaeth, cwrdd â busnesau tebyg o’r un feddylfryd a rhannu profiadau.

Y siaradwyr gwadd fydd Robyn Lovelock, Rheolwr y Rhaglen Bwyd-amaeth a Thwristiaeth, Uchelgais Gogledd Cymru, a fydd yn rhoi cyflwyniad am gynnydd a’r cyfleoedd sy’n gysylltiedig â Bargen Dwf Gogledd Cymru. Bydd Jenny a Tom Williams o The Laundry Retreat yn Llanrhaeadr yn adrodd eu hanes am y busnes teuluol hwn a sut mae wedi tyfu. Alice Kirwan, Cydlynydd Cyflogaeth, a fydd hefyd yn trafod rhaglen Sir Ddinbych yn Gweithio a chynllun Work Start.

Dywedodd Ian Lebbon, Cadeirydd Partneriaeth Rheoli Cyrchfan Sir Ddinbych: “Mae’r Fforwm yn blatfform gwych i bawb yn y sector i ddod at ei gilydd a rhannu eu gwybodaeth, syniadau a chynlluniau i sicrhau twf twristiaeth cynaliadwy yn y dyfodol. Nid digwyddiad ar gyfer busnesau twristiaeth yn unig yw hwn, mae’n gyfle da i fyfyrwyr ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn twristiaeth glywed gan arbenigwyr yn y diwydiant.”

Bydd amrywiaeth o stondinau gwybodaeth yn y digwyddiad, gan gynnwys Croeso Cymru, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, Busnes Cymru, Twristiaeth Gogledd Cymru, Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, Banc Datblygu Cymru a Rheilffordd Llangollen.

Archebwch le AM DDIM yn y Fforwm Twristiaeth yma.  

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...