llais y sir

Gaeaf 2018

Gosod arwyddion ffyrdd i rybuddio gyrwyr

Bydd arwyddion yn cael eu gosod yn rhybuddio gyrwyr o amodau peryglus ar ddarn serth o ffordd.

Bydd y Cyngor yn gosod tri arwydd ar y ffordd rhwng Prestatyn a Gwaenysgor yn rhybuddio gyrwyr o’r amodau rhewllyd.

Dros y pum mlynedd diwethaf, bu 45 damwain yn gysylltiedig ag amodau ffyrdd gaeafol yn yr ardal a bydd yr arwyddion yn cael eu defnyddio pan fydd amodau'n beryglus, a byddant yn cyfarwyddo gyrwyr i osgoi'r llwybr.

Dywedodd y Cynghorydd Brian Jones, Aelod Arweiniol Priffyrdd, Cynllunio a Theithio Cynaliadwy’r Cyngor: “Bydd tri arwydd, a fydd ond yn weladwy pan fo amodau’n beryglus, yn rhybuddio gyrwyr i ddefnyddio llwybr arall.

“Gall amodau ar y darn hwn o ffordd ddod yn beryglus iawn, hyd yn oed gyda rhew yn unig ac ni ddylai gyrwyr ddefnyddio'r ffordd pan mae'r arwyddion yn cael eu gweithredu. Gallai gyrwyr sy’n defnyddio’r llwybr pan fo amodau’n beryglus roi bywydau mewn perygl.

“Oherwydd graddiant y darn hwn o’r ffordd, mae’n beryglus i'r Cyngor ddefnyddio peiriannau graeanu yn yr ardal.”

Mae disgwyl cael yr arwyddion rhybudd yn eu lle erbyn diwedd Tachwedd.

Y llwybr arall yw Allt y Graig yn Nyserth, darn o ffordd sy’n cael ei raeanu gan y Cyngor pan fo amodau’n gofyn am hynny.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...